Şaşılık Belirtileri

Şaşılık Belirtileri Nelerdir?

Gözlerin paralel olmaması nedeniyle koordineli hareket edememe durumudur. Bahsedilen hastalığın belirtileri oldukça karakteristiktir. Şaşılık belirtileri arasından en belirgini, gözlerin birbirine göre farklı yönlere bakmasıdır.

Bir göz düz bakarken, diğeri içe, dışa, yukarıya veya aşağıya doğru kayabilir. Bu farklı bakış yönleri, beyin tarafından düzgün bir şekilde işlenemez ve çift görme (diplopi) sorununa yol açabilir.

Erken teşhis ve uygun tedavi ile şaşılık düzeltilerek gözlerin normale dönmesi ve görme fonksiyonlarının korunması sağlanabilir. Çocuklarda ve yetişkinlerde görülebilir ve tedavi edilmediğinde ilerleyebilir. Bu nedenle düzenli muayene olunması erken teşhis açısından önemlidir.

Şaşılığın Sebepleri Nedir?

Şaşılık Belirtileri

Bu göz hastalığının sebepleri çeşitli olabilir ve genellikle kasların dengesiz çalışması veya kontrol eden sinirlerde sorunlarla ilişkilidir. Şaşılığın birçoğu doğuştan gelir ve bebeklerde veya küçük çocuklarda erken dönemde fark edilebilir. Doğuştan gelen şaşılık, genellikle ailesel yatkınlık ve genetik faktörlerle ilişkilendirilir.

Ayrıca, göz hastalıkları da şaşılığa neden olabilir. Örneğin, katarakt gibi lens problemleri veya retinoblastom gibi tümörler şaşılığa yol açabilir. Gözde meydana gelen yaralanmalar veya travmalar, özellikle kaslarına veya sinirlerine zarar verdiğinde şaşılık belirtileri ortaya çıkmasına neden olur. Ayrıca, bazı nörolojik sorunlar da tetikleyici faktör niteliği taşımaktadır.

Şaşılık Belirtileri ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Şaşılık Belirtileri

Tedavi planı, uzman hekimler veya çocuk oftalmologları tarafından belirlenir. Tedavinin temel amacı, sağlıklı bir şekilde görmesi ve paralel bakmasını sağlamaktır.

Bu doğrultusunda çeşitli tedavi seçenekleri bulunur. Hastalıkta altta yatan bir refraksiyon hatası varsa, uygun gözlüklerle düzeltilmesi sağlanabilir. Refraksiyon hatasının düzeltilmesiyle şaşılık düzeltilmiş veya tedavi sürecinde önemli bir adım atılmış olur.

Eğer şaşılık, göz kaslarının dengesiz çalışmasından kaynaklanıyorsa, egzersizler ve terapilerle bu dengesizlik düzeltilmeye çalışılır. Göz kasları güçlendirilerek düz bakmasına yardımcı olunur. Tedavi, görme fonksiyonlarının düzgün çalışmasını ve paralel bakmasını sağlayarak görme fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur.

Bu nedenle, şaşılık belirtileri fark edildiğinde veya şüphe duyulduğunda derhal bir alanında uzman doktora başvurmak önemlidir. Tedaviyle beraber gözlerin düzgün çalışmasını ve paralel bakmasını sağlayarak görme fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *