Göz Kapağı Hastalıkları

Göz Kapağı Hastalıkları

Göz sağlığını riske atan çok sayıda unsur söz konusudur. Genetik sebepler ve çevresel etkenler dolayısıyla çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaşılabilir. Göz kapağı hastalıkları ilk etapta hafife alınmaktadır. Bu nedenle göz hastalıkları alanında uzman hekim tarafından muayene edilmesi oldukça önemlidir.

Göz kapaklarının travmatik yaraları ya kontüzyonla veya kesici bir aygıt vasıtasıyla olsun ayrı ayrı şekillerde görülürler. Yatay durumda oldukları takdirde, dikiş koymaya lüzum kalmadan kendi kendilerine kapanırlar. İğri veya yukarıdan aşağıya durumda bulundukları zaman dikiş koymak icap eder.

Yara taze olmaz ve meydana gelmesinden itibaren 24 saat geçmiş ise aseptik bir pansuman kapatarak kendi kendine iyi olmasını sağlamaya çalışırız. Yalnız bu gibi hallerde kapak derisindeki yaranın fena kapanması sonucu kapak durumunda bazı çirkin şekiller görülebilir.

Gözyaşı Bezi İltihabı

Göz Kapağı Hastalıkları Nedir?

Kapak bezi kisti, arpacık, göz uçuğu ve kapak kenarı iltihabı gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşılabilir. Bütün bu göz kapağı hastalıkları arasında kapak yanıkları ile de sıkça karşılaşılır.

Ateş, alev, buhar, gaz gibi yakıcı maddeler göz kapaklarında yanıklara sebep olabilirler. Fakat bu gibi hallerde refleks tesiriyle göz kapaklarının çabuk kapanmasından göz küresinde ekseriya lezyon görülmez. Yanık izleri hemen daima göz kapaklarına inhisar eder.

Yurdumuzda, yanıklar ve bunlardan ileri gelen ektropyumlar pek ziyadedir. Başı boş bırakılan çocukların ateşe veya mangala düşmeleri bu gibi fena åkibetleri doğurmaktadır. Yanıklar geniş oldukları ve büyük tahribat yaptıkları takdirde sonradan nedbe ektropyumları veya nedbe lagoftalmileri yaparlar.

Gözyaşı Bezi İltihabı Nedir?

Gözyaşı bezi iltihabı akut ve süreğen olarak ikiye ayrılır. Göz yaşı bezinin orbita veya göz kapağı kısımları ayrı ayrı olarak, yahut her ikisi birden iltihaplanabilir. Göz yaşı bezinin akut iltihabı hemen daima, bazı yaralanmalar müstesna, tâlidir. Akut bir intandan sonra, çocukların döküntülü hastalıkları, grip, tifo ve belsoğukluğu göz yaşı bezinin akut iltihabına sebep olduğu gibi bilhassa kabakulakta daha sık bir ihtilât olarak rast gelinebilir.

Genellikle gözlerde sulanma ve çapak oluşumu gibi belirtilerle kendini gösterir. Aynı zamanda göz enfeksiyonu, şişlik ve ağrı bulgularının yaşandığı kaydedilir. Bebeklik döneminde sıkça görülen bir sağlık sorunudur. Hafif seyrettiği durumlarda masaj tekniğiyle göz yaşı kanalları açılmaktadır. İlerleyen seviyelere ulaştığı hastalarda yıkama işlemi uygulanır.

Hastalık üst kapağın daha ziyade dış tarafının şişmesi, ödemlenmesi ile ortaya çıkar. Kapak kenarı enliliğine konmuş bir S harfi şeklini alır. Kapak derisi hafif kırmızımtırak ve dokunulduğu zaman ağrılıdır. Gözyaşı bezinin kapak parçası iltihaplandığı zaman şişlik orbita parçasına göre daha fazla ise de, orbita parçasının iltihabında da kapağı çevirerek göz küresi aşağı ve iç tarafa bırakıldığı zaman şiş ve iltihaplı olan göz yaşı bezinin dışarıya doğru kabardığı görülür.

Gözyaşı Bezi

Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Göz yaşı bezinin süreğen iltihabında akut şekilde olduğu gibi bütün belirtiler (şişlik, kapağın şekil değişikliği) vardır; yalnız burada ağrı ve kırmızılık yoktur. El ile dokunulduğu zaman kapak derisi altında dışarıya doğru kabarmış göz yaşı bezi duyulur.

Çok seyrek vakalarda hastalık cerahatlenme ile sonuçlanabilir. Bu zaman tıpkı bir apse gibi ve mümkün olduğu kadar konjonktiva yüzünden açarak cerahati boşaltmak lâzımdır. Ancak vakaların hemen hepsinde tatbik edilecek yaş ve sıcak pansuman ve gözün istirahati ile ağrılar sakinleşir, hastalık iyiliğe doğru gider.

Göz sağlığı, kişilerin günlük aktivitelerini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle düzenli olarak gerekli tetkiklerin yürütülmesi gerekir. Sizler de alanında uzman hekimimiz  tarafından göz kapağı hastalıkları hakkında bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *